อัลบั้มภาพ "ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ) 
วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยนายไพโรจน์ พิกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน พร้อมด้วยรองนายก และหัวหน้าส่วนราชการ จัดการประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงแนวทาง ระเบียบกฎหมาย และรับฟังปัญหา รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธภาพ