อัลบั้มภาพ "ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ) 
วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จัดการประชุมเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการเรียนการสอนของศูนย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นกันเองและพัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชน