อัลบั้มภาพ "การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2561 )
 
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน