อัลบั้มภาพ "นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ( ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ) 
วันที่ 23 เม.ย.2561 นายก อบต บางงอน พร้อมเลขานุการนายก เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อทำประชาคม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้โครงการรองรับการงบประมาณ ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชน คุณครูสมชาย เหล็กกล้า กล่าวเสนอไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณเตือน บริเวณสี่แยกต้นม่วง เนื่องจากมีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งนายกรับบรรจุเพิ่มในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนในครั้งนี้ นายประสิทธิ์ วิจารณ์ สอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมที่ยังไม่ได้อยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งนายกรับเรื่องไปประสานเจ้าหน้าที่และพัฒนาสังคม และจะแจ้งความคืบหน้ามาให้อีกครั้งหนึ่ง และนายสำรอง สุปันตี สอบถาม เรื่องการสนับสนุนเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งนายก อบต. ได้ชี้แจง ว่า ในส่วนของวัฒนธรรม ประเพณี นั้น อบต. ยังสนับสนุนด้านวัฒนธรรม ประเพณี เหมือนเดิม แต่ในส่วนของเรือพนมพระ ที่จะส่งในนามของวัดนัน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยมีข้อทักท้วง ไม่สามารถสนับสนุนได้