อัลบั้มภาพ นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
* อัลบั้ม *
นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2561
นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
นายกเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2561
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 เมษายน 2561
บัณฑิตน้อย 2561
บัณฑิตน้อย 2561
(จำนวน 45 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2561
การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่
การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 324 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000

ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน
ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2561
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 306 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 299 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 745 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 211 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2560
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะ
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2560

การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560
สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.
สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2560
อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2560
ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน
ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2560
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือผ
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือผ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560