อัลบั้มภาพ การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2
* อัลบั้ม *
การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่
การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 230 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน
ประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2561
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 282 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุ้งพั้ง ม.8 เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 269 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 715 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2560

การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะ
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2560
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560
สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.
สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2560
อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2560
ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน
ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2560

ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือผ
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือผ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกต้นสมอ ม.10
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกต้นสมอ ม.10
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านศรีไพรวัลย
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านศรีไพรวัลย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
(จำนวน 51 รูป ชมแล้ว 221 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกร
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560