อัลบั้มภาพ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 626 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2560

การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะ
การประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2560
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2560
สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.
สำรวจประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2560
อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.บางงอน รับโอนย้าย หัวหน้าสำนักปลัด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2560
ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน
ซ่อมแซมถนน ม.8 ต.บางงอน และร่วมประชุมหมู่บ้าน ม.8 ต.บางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2560

ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือผ
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง จ. สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือผ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกต้นสมอ ม.10
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกต้นสมอ ม.10
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านศรีไพรวัลย
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านศรีไพรวัลย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2560
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
(จำนวน 51 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกร
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560

โครงการการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อลดภาวะโลกร้อน บริเวณแปลงนาข้า
โครงการการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อลดภาวะโลกร้อน บริเวณแปลงนาข้า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2560
ประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560
มอบถุงยังชีพช่วยเหือผู้ประสบภัยตำบลน้ำหัก
มอบถุงยังชีพช่วยเหือผู้ประสบภัยตำบลน้ำหัก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็ก 2560
กิจกรรมวันเด็ก 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2560
กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559