อัลบั้มภาพ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
* อัลบั้ม *
กิจกรรมวันเด็ก 2560
กิจกรรมวันเด็ก 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2560
กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ศูนย์วิทยุการบินสุราษฎร์ธานีมอบอุปกรณ์การเรียน ร.ร.วัดเกษมบำ
ศูนย์วิทยุการบินสุราษฎร์ธานีมอบอุปกรณ์การเรียน ร.ร.วัดเกษมบำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559
คณะแพทย์พยาบาลออกหน่วยบริการผู้ประสบภัยน้ำท่วม
คณะแพทย์พยาบาลออกหน่วยบริการผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2559
ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานศรีไพรวัลย์ ม.6 ต.บางงอน
ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานศรีไพรวัลย์ ม.6 ต.บางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2559

เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2559
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางงอน
สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางงอน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 180 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559

กองพันทหารช่างที่ 5 เก็บค่าพิกัดคลองบางงอน
กองพันทหารช่างที่ 5 เก็บค่าพิกัดคลองบางงอน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ซ่อมแซมถนนสายสามแยกหนองเกรียน ม.4 - ถนนสายชุมแสง ดอนเรียบ ม.
ซ่อมแซมถนนสายสามแยกหนองเกรียน ม.4 - ถนนสายชุมแสง ดอนเรียบ ม.
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
การประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปกครองท้องที่
การประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปกครองท้องที่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2559
การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-256
การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-256
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2559

โครงการติดตั้งถังประปา และถังกรองสำเร็จรูป ประปาหมู่ที่ 6 บ้
โครงการติดตั้งถังประปา และถังกรองสำเร็จรูป ประปาหมู่ที่ 6 บ้
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2559
โครงการอบรมอาชีพการทำขนมไทย
โครงการอบรมอาชีพการทำขนมไทย
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559