อัลบั้มภาพ นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
* อัลบั้ม *
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2559
การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-256
การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-256
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2559
โครงการติดตั้งถังประปา และถังกรองสำเร็จรูป ประปาหมู่ที่ 6 บ้
โครงการติดตั้งถังประปา และถังกรองสำเร็จรูป ประปาหมู่ที่ 6 บ้
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2559
โครงการอบรมอาชีพการทำขนมไทย
โครงการอบรมอาชีพการทำขนมไทย
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 218 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
(จำนวน 50 รูป ชมแล้ว 191 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและประชาชนตำบลบางงอน
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและประชาชนตำบลบางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2559
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2559
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2559
โครงการอบรมผู้นำและประชาชนในเรื่องการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
โครงการอบรมผู้นำและประชาชนในเรื่องการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2559
กีฬาเครือข่าย พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
กีฬาเครือข่าย พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2559
โครงการอบรมสตรีใส่ใจสุขภาพ
โครงการอบรมสตรีใส่ใจสุขภาพ
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 240 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2559

การประชุมสภาอบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี
การประชุมสภาอบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 236 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2559
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บความพ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บความพ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2559
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 228 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโ
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559