อัลบั้มภาพ การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2
* อัลบั้ม *
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 215 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559

โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2559
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2559
(จำนวน 79 รูป ชมแล้ว 297 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2559
ตรวจราชการโครงการท้องถิ่นเมืองคนดี  สะอาด สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิ
ตรวจราชการโครงการท้องถิ่นเมืองคนดี สะอาด สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าว
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าว
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุตำบลบางงอน
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุตำบลบางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 266 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2558
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใ
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2559
กิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ป
กิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 304 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 216 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2558

อบต.บางงอน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบางงอน และใกล้เคียงร่วมกิจก
อบต.บางงอน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบางงอน และใกล้เคียงร่วมกิจก
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2558
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบางงอน ประจำปี 255
กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบางงอน ประจำปี 255
(จำนวน 75 รูป ชมแล้ว 393 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR MOM (ปั่นเพื่อแม่)
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR MOM (ปั่นเพื่อแม่)
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 235 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2558