อัลบั้มภาพ นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
* อัลบั้ม *
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.บางง
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ ต.บางง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 197 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2559
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำป
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำป
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 241 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพุนพินมอบน้ำดื่ม
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖
การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2559
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2559
(จำนวน 79 รูป ชมแล้ว 413 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2559

ตรวจราชการโครงการท้องถิ่นเมืองคนดี  สะอาด สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิ
ตรวจราชการโครงการท้องถิ่นเมืองคนดี สะอาด สวยใส ใส่ใจเศรษฐกิ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าว
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีทำขวัญข้าว
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 248 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 193 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุตำบลบางงอน
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุตำบลบางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 334 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD (ปั่นเพื่อพ่อ)
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2558
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใ
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2559
กิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ป
กิจกรรมมอบของขวัญและเลี้ยงขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 333 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 244 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2558
อบต.บางงอน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบางงอน และใกล้เคียงร่วมกิจก
อบต.บางงอน ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบางงอน และใกล้เคียงร่วมกิจก
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2558