อัลบั้มภาพ นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
* อัลบั้ม *
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม BIKE FOR DAD
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบางงอน ประจำปี 255
กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบางงอน ประจำปี 255
(จำนวน 75 รูป ชมแล้ว 480 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR MOM (ปั่นเพื่อแม่)
ประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR MOM (ปั่นเพื่อแม่)
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 303 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับ ม.8 บ้านสะพานมอส ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับ ม.8 บ้านสะพานมอส ที่ได้รับรางวัลชมเชย
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

โครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด
โครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10 - แ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10 - แ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 441 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเกรียน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเกรียน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 195 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558

วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน  ประจำปี 2558
วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2558
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 307 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 339 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 216 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลบางงอน
ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 211 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 73 รูป ชมแล้ว 582 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2558

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2558
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2557
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 672 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2557
ศพด. อบต.บางงอน จัดทำโครงการอุ่นไอรักจากพ่อ ประจำปี 2557
ศพด. อบต.บางงอน จัดทำโครงการอุ่นไอรักจากพ่อ ประจำปี 2557
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 360 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 392 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557