อัลบั้มภาพ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
* อัลบั้ม *
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10 - แ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10 - แ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 404 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเกรียน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเกรียน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 155 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน  ประจำปี 2558
วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2558
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 213 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 304 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 176 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลบางงอน
ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 73 รูป ชมแล้ว 453 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2558
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2557

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 637 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2557
ศพด. อบต.บางงอน จัดทำโครงการอุ่นไอรักจากพ่อ ประจำปี 2557
ศพด. อบต.บางงอน จัดทำโครงการอุ่นไอรักจากพ่อ ประจำปี 2557
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 292 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2557
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 350 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สร้างความสมานฉันท์ตำบลบางงอน 2
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สร้างความสมานฉันท์ตำบลบางงอน 2
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
อบต.บางงอน ได้จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ทั้งนี้
อบต.บางงอน ได้จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ทั้งนี้
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ทำบุญเลี้ยงพระ ศพด.อบต.บางงอน
ทำบุญเลี้ยงพระ ศพด.อบต.บางงอน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางงอน
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.อบต.บางงอน
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.อบต.บางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเครือข่ายพุนพิน 1
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเครือข่ายพุนพิน 1
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557