อัลบั้มภาพ การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2
* อัลบั้ม *
ขอแสดงความยินดีกับ ม.8 บ้านสะพานมอส ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ขอแสดงความยินดีกับ ม.8 บ้านสะพานมอส ที่ได้รับรางวัลชมเชย
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2558
โครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด
โครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
การประชุมสภา อบต.บางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10 - แ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสมอ ม.10 - แ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 416 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเกรียน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเกรียน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558
วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน  ประจำปี 2558
วันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2558
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 243 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 316 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 187 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลบางงอน
ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 182 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 73 รูป ชมแล้ว 493 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2558
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2557
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 648 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2557
ศพด. อบต.บางงอน จัดทำโครงการอุ่นไอรักจากพ่อ ประจำปี 2557
ศพด. อบต.บางงอน จัดทำโครงการอุ่นไอรักจากพ่อ ประจำปี 2557
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 317 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2557

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 365 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สร้างความสมานฉันท์ตำบลบางงอน 2
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ สร้างความสมานฉันท์ตำบลบางงอน 2
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 186 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
อบต.บางงอน ได้จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ทั้งนี้
อบต.บางงอน ได้จัดเวทีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ทั้งนี้
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ทำบุญเลี้ยงพระ ศพด.อบต.บางงอน
ทำบุญเลี้ยงพระ ศพด.อบต.บางงอน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557