อัลบั้มภาพ การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2
* อัลบั้ม *
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางงอน
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.อบต.บางงอน
กิจกรรมไหว้ครู ศพด.อบต.บางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเครือข่ายพุนพิน 1
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเครือข่ายพุนพิน 1
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.บางงอน ประจำปี 2557
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา อบต.บางงอน ประจำปี 2557
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 253 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูรัษฎารามคณิศร์(หลวงพ่อหันต์ ปภากโร
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูรัษฎารามคณิศร์(หลวงพ่อหันต์ ปภากโร
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 286 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครั้งแรก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครั้งแรก
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ผลการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการประชาชน
กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการประชาชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางงอน
อบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งของ อบต.บางงอน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

การประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2556
การประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2556
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓๒
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓๒
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โครงการอบรมเยาวชนพิธีกรศาสนา
โครงการอบรมเยาวชนพิธีกรศาสนา
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ประมวลภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557