อัลบั้มภาพ การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2
* อัลบั้ม *
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ประชาชน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน
ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

แข่งขันกีฬาเครื่องข่ายพุนพิน ๑ พุมดวงสัมพันธ์ครั้งที่ ๙
แข่งขันกีฬาเครื่องข่ายพุนพิน ๑ พุมดวงสัมพันธ์ครั้งที่ ๙
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
การแข่งขันฟุตบอลผู้นำ ณ สนามกีฬาอำเภอพุนพิน
การแข่งขันฟุตบอลผู้นำ ณ สนามกีฬาอำเภอพุนพิน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับผู้นำท้องถิ่น ณ สนามกีฬากลางอำ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับผู้นำท้องถิ่น ณ สนามกีฬากลางอำ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านนางจรรยา นาคบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลบางงอน
เหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านนางจรรยา นาคบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลบางงอน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

งานประจำปี วัดเกษมบำรุง
งานประจำปี วัดเกษมบำรุง
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
โครงการอบรมผู้จัดเก็บ จปฐ.2555
โครงการอบรมผู้จัดเก็บ จปฐ.2555
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑๒๕
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑๒๕
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางง
หน่วยมิตรประชากองบิน 7 ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางง
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ประชุมนอกรอบวันที่ 16 มีนาคม 2555
ประชุมนอกรอบวันที่ 16 มีนาคม 2555
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
บรรยากาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศ&ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
บรรยากาศ&ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซนถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ 7 บางงอน
ซ่อมแซนถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ 7 บางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557