อัลบั้มภาพ วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ประจำปี พ.ศ. 2560
* อัลบั้ม *
Big Cleaning Day
Big Cleaning Day
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ครั้งที่ 2
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ถมหลุมบ่อคอสะพาน ม.6 และ ม.9 ต.บางงอน
ถมหลุมบ่อคอสะพาน ม.6 และ ม.9 ต.บางงอน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมงาน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมงาน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรมลอยกระทง อปท ในเขตลุ่มน้ำพุมดวง 1 น้ำ 3 บางป
ประมวลภาพกิจกรรมลอยกระทง อปท ในเขตลุ่มน้ำพุมดวง 1 น้ำ 3 บางป
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
งานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่ 3 ปี 2553
งานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่ 3 ปี 2553
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
โครงการก่อสร้างงบประมาณไทยเข็มแข็ง ของอบต.บางงอน
โครงการก่อสร้างงบประมาณไทยเข็มแข็ง ของอบต.บางงอน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เปิดธนาคารต้นไม้สาขาหมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส
เปิดธนาคารต้นไม้สาขาหมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

การจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด บา
การจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด บา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
บางงอนเกมส์ ครั้งที่ 2
บางงอนเกมส์ ครั้งที่ 2
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557