อัลบั้มภาพ นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุวาตภัย
* อัลบั้ม *
บรรยากาศ&ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
บรรยากาศ&ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซนถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ 7 บางงอน
ซ่อมแซนถนนหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ 7 บางงอน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลศพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานบำเพ็ญกุศลศพ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ทำบุญปีใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ทำบุญปีใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซมถนน
ซ่อมแซมถนน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
Big Cleaning Day
Big Cleaning Day
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ครั้งที่ 2
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ถมหลุมบ่อคอสะพาน ม.6 และ ม.9 ต.บางงอน
ถมหลุมบ่อคอสะพาน ม.6 และ ม.9 ต.บางงอน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมงาน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ร่วมงาน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรมลอยกระทง อปท ในเขตลุ่มน้ำพุมดวง 1 น้ำ 3 บางป
ประมวลภาพกิจกรรมลอยกระทง อปท ในเขตลุ่มน้ำพุมดวง 1 น้ำ 3 บางป
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
งานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่ 3 ปี 2553
งานกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่ 3 ปี 2553
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

โครงการก่อสร้างงบประมาณไทยเข็มแข็ง ของอบต.บางงอน
โครงการก่อสร้างงบประมาณไทยเข็มแข็ง ของอบต.บางงอน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เปิดธนาคารต้นไม้สาขาหมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส
เปิดธนาคารต้นไม้สาขาหมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
การจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด บา
การจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด บา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
บางงอนเกมส์ ครั้งที่ 2
บางงอนเกมส์ ครั้งที่ 2
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557