สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2558