ระเบียบกฎหมาย
     
ระเบียบกฎหมาย การตรวจสอบดำเนินงาน-การจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ
   
 
    การตรวจสอบดำเนินงาน-การจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2559