ระเบียบกฎหมาย
     
ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ-อบต-2538
   
 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ-อบต-2538
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2559