ระเบียบกฎหมาย
     
ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการพัสดุบริหารราชการส่วนท้องถิ่น-2535
   
 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการพัสดุบริหารราชการส่วนท้องถิ่น-2535
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2559