ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางงอน ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 บ้านศรีไพรวัลย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
   
 
   

 อบต.บางงอน ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 บ้านศรีไพรวัลย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

* กำหนดยื่นซอบสอบราคา 19 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 (วันและเวลาราชการ)
* กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ชั้น 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2559