ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ถึง คลองรุม ม.8,11 ต.บางงอน
   
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ถึง คลองรุม ม.8,11 ต.บางงอน
กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ทำการอำเภอพุนพิน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2560