ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 และ คสล.สายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน
   
 
   

 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน  2  โครงการ

 
1.สายสามแยกตารอง-เกาะมนต์ ม.11 ต.บางงอนระยะทาง 150 เมตร
2.สายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน  ระยะทาง 150 เมตร
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  17 พ.ค.2560 ณ กองช่าง อบต.บางงอน  เวลา 10.00-15.00 น.
 
กำหนดยื่นซอง  15 - 29 พ.ค.2560 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560