ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด
   
 
   

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขต อบต.บางงอน จำนวน 4 จุด หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร งบประมาณจัดจ้าง 1,660,000 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ กองช่าง อบต.บางงอน กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 6-21 มิถุนายน 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ชั้น 2

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2560