ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุ้งพั้ง ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ตะกุกใต้
   
 
   

 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพุ้งพั้ง ม.8 ต.บางงอน เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี (ช่วงบ้านนายชำนาญ-บ้านนายประไพ)  

 
กำหนดยื่นซอง 8-23 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ
 
เปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 24  สิงหาคม  2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2560