ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน
   
 
   

 ตามที่ อบต.บางงอน ได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ออนิ่ง (1995) ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 ต.บางงอน    บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (งวดที่ 1 และ 2) เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2560 วงเงินงบประมาณ 1,084,840.45 บาท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดตรวจงานจ้าง ในวันที่ 21ส.ค.2560 เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560