ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน
   
 
   

ตามที่ อบต.บางงอน ได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาณัฐ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไม้แดง ม.2 ต.บางงอน วงเงินงบประมาณ 321,000 บาท บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2560 กรรมการกำหนดตรวจรับงานจ้างในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2560