ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง - เกาะมนต์ ม.11
   
 
   

 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกตารอง - เกาะมนต์ ม.11 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2560